türk tabipler birliği başkanı şebnem korur başlığına bugün entry girilmemiş.