1. 1.
    Türk solu, özellikle genç kitle, Kürtlerin mevcut durumundan Türkleri suçluyor. Bunu öncelikle muhafazakar kesimin ötekileştirme çalışması olarak görüyorlar. Dinin, Kürt halkına verdiği baskıyı, bu baskıyla oluşan ezilme durumunu ısrarla dillendiriyorlar. Bu konuda en belirgin olabilecek hata, Türk gençlerinin özellikle ülkücü kesimin argüman sahibi olmadan ideoloji yapılanmasını sahiplenen Kürtlere saldırı olabilecek bir tutumu devam ettirmeleridir. Türk nüfusunun üst kültür olduğu bir toplumda eğer Kürt gençleri ve Kürt gençlerinin ezildiğini iddia eden Türk gençleri baskın ifadelerle gündeme geliyorsa suçun milliyetçi Türk gençlerinde olduğu açıktır. Milliyetçi Türk gençlerinin kalıplaşmış ifadelerle milliyetçilik yaptığı, sadece Hüseyin Nihal Atsız'ı okuduğunu, hatta okumadığını, sadece sözlerini paylaşarak tekrarladığını düşünürsek, milliyetçi Türk gençlerinin yetersizliği ortaya çıkacaktır. Jorge Luis Borges, her yapıtın, geçmiş algılarımızı değiştirdiği gibi geleceğimi de biçimlendirdiğini yazar. Philip H. Rhein'ın de dediği gibi sürekli gelişen ve farklılaşan bir dünyada rasyonel olmak bir seçenek değil zorunluluktur. Bu örnekler ile yeterli bilgi argümanına sahip olarak düşünceleri ortaya koymak, karşıt görüşlü insanların ihtiyacını giderebilir. Bunun anlamı, gelişen bazı süreçlerin evrensel olduğunu göstermektir. Kürtlerin bir ideolojiden etkilenmesi sadece Türklerin varlığından değil, o düşüncenin dünyada bir yankı uyandırmasındandır. Eğer Marksizm varsa bunun yaratıcı ve tetikleyici unsuru Türkler değil Sanayi Devriminden sonra Burjuva sınıfının tek yetkili olmasındandır. Ayn Rand'ın 1946'da uyarladığı ve piyasaya sürdüğü bireysellik oluşumu Kapitalizm ile raflarda yerini aldıysa, Kürtlerin sataşması gereken devlet Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Türk gençlerinin bunu göstermesi, Kürt gençlerini ve Kürt gençlerine ezilen gözüyle bakan Türk gençlerini düşündürecektir. Modern Totaliter bir rejimin, bir gece yarısı işçiyi grev yaptığı için gözaltına alması, modern Totaliter rejim sistemini dünyaya pazarlayan ABD'nin verdiği açık kartlar ile böyle bir aşama oluşmuştur. Bu durumda tek suçlu olarak Türk devletine saldırı yapmak anlamsızdır.
    1 ... bay josef k