1. .
    Bakanlar Kurulunda sadece 2 Türk bakan olması, Meclisteki Türk milletvekili sayısının toplamda 200ü geçmemesi durumudur.

    Bu ne biçim milli irade!?
    2 ... efsane komutan