1. .
    Türkler'in mitolojilerinde müzik az yer tutar. Daha çok kahramanlıkla ilgili olduğu için Türkler'in en eski destanlarında müziğe pek rastlanmaz. Bununla birlikte Uygur Türkleri'nin inanışlarında yer alan Budist Mitolojide "Apsara"lar sularda ve bazı ağaçlarda yaşayan su perileridir. Germenler'in Elfleri gibi müzik yapıp şarkı söylerler. Yine bu inanışa göre "Sarasvati", müzik ve bilgelik tanrıçasıdır. Doğu mitolojisinde görüldüğü gibi Türk-islâm Mitolojisinde Venüs/ Zühre diğer adıyla Çoban Yıldızı'nın etkisi neşe, eğlence ve sevgidir. Müzik gibi işlere yatkın bir etkisinden dolayı Doğu Mitolojisinde çoğunlukla minyatürlerde "Çenk" çalgısı ile birlikte çizilmiştir. Bu anlayış Türk Müziği sözlerinde de görülür. Eski Türk Müziği kitaplarında makamlarla yıldızlar, insanlar arasında bir etkileşmeden söz eden aktarmaların da mitoloji ile yakından ilgi kurulmuştur. Bununla birlikte XV.yüzyıl eserlerinden Ruhperver'de müziğin icadıyla Âdem Peygamber'in yaradılışı arasında bir bağ kurularak, türk müziği mitolojisi başlamış olur.
    ... western