1. 1.
  Iki cins arasında davranışları tutumları açısından ne gibi fark oldugunun irdelenmesinden çok olumlu anlamda ne gibi farklari olduğu sorusu.

  Bence ikisi de birbirinin aynasıdır.

  Yansıtıldıği gibi Türk kızları başka bir aşama başka bir seviyedeyken türk erkekleri onları yakalayamamış değildir. veya türk kızlsarı ahlaklı, akıllı, zeki, duyarlı, düşünceli, kendini geliştirmeyi iyi bilen, iletişim ve sorun çözme becerisine sahipken türk erkeği bunların tam tersi istikamette değildir.

  Davranıs farklilıkları olarak değerlendirdiğimiz o anlamsız farklılıkları önemsemiyorum.

  Bu iki cins bir olay bir sorun karşısında verdikleri tepkiler, gelistirdikleri davranışlar bakımından ele alındıklarında, birbirlerinden ayrıldıkları noktada aptallıkları onları eşit kılıyor.

  2 yoldan biri mutlaka doğru olmak durumundadır gibi doğruyu zorunlu kılan bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu sanıyoruz. Oysa yanılgı bu.

  Herkesin tercih ettiği yolun dışında kalan başka bir yol yine mutlaka vardır. Buna da akıl yolu denir, ortak akıl yolu.
  ... yalnizca deli yalnizca sair
 2. 2.
  çükümüz yok. en temel fark bu. bu çok genel bir soru.
  2 ... safir ve petrol
 3. 3.
  Önemli şeyler noktasında Yoktur.

  Önemsiz şeyler bakımından olması da anlam ifade etmiyor.

  Dolayısiyle yoktur. Kimse kendini kandırıp biz şöyle ayrıyız aklımız böyle farklı çalışıyor diye zaman harcamasın.

  Aklınız neye yarıyor da çalışma sistematiği farklı olunca ne çıksın ortaya?
  ... yalnizca deli yalnizca sair