1. 1.
    sonradan görmelik olgusunun, erkekleri es geçip kızları seçtiğine dair bir bilgiye bugüne kadar ulaşılamamştır.
    -1 ... monk of monkmountain