1. 1.
  Boldur
  (bkz: akhun sasani savaşları)

  (bkz: göktürk sasani savaşları)

  (bkz: karahanlı samani savaşı)

  (bkz: selçuklu samani savaşı)

  (bkz: selçuklu büveyhi savaşı)

  (bkz: osmanlı safevi savaşı)

  (bkz: osmanlı kaçar savaşı).
  1 ... kama tarkan dondu