1. 1.
    yahudi masonlarin filan kesin çoktan eline geçmiştir var ya.
    ... erectof