1. 1.
  bazı masallarda su kaynaklarının koruyucusudur. halkın su ihtiyacı onun emrindedir ve bu nedenle ondan su alabilmek için ona adak vermeleri gerekmektedir.
  bazı yerel efsanelere göre onu doyurabilmek için düzenli bir şekilde küçük baş hayvan kurban edilmesi gereken saygıdeğer bir varlıktır.
  savaşçı kahramanlar veya kutsal kişiler onun tarafından korunur ya da esir alınır. bu kişilere örnek olarak sarı saltuk ve ahi evran verilebilir.
  diyarbakır'da söz edilen çağdaş bir yoruma göre dişi geyik, süreyyanın (ülker) sonbahardaki bakışıyla gebe kalır ve tekrar gökyüzüne yükselen bir ejderle yer yüzüne iner. bölgenin geleneğine göre karacadağ'da toplanan bulutlar ejderhadan kaynaklanır.
  kaşgarlı mahmud'un sözlüğü ve dede korkut'un bir bölümünde yedi başlı ejderi öldüren hazen adlı kahramanın onu yılan şeklinde tasfir ettiği bilinmektedir

  (bkz: bükrek ve şangal)
  4 ... ismail gaspirali
 2. 2.
  ben hiç görmedim ama bir büyük içtikten sonra. '' o ejderya nerden geldi beyaa.'' diyen arkadaşları gördüm.
  ... hatake kakashi