1. 1.
    Kimse kurban bayramı gibi örnekler vermesin adam kurbanın en iyi taraflarını kendine alıp nerede az et varsa onları ihtiyaç sahiplerine veriyor. Burada bile kurnazlık.

    Türk halkı örgütlü ve birlik içinde olmamıştır bunu kurtulus savaşında bile görürsünüz. Atatürk ülkeyi bağımsız yapmak istiyor düşman kuvvetlerini kovmak istiyor ama öbür tarafta adamın açlıktan kemikleri sayılıyor hala padişahım halifem diyor.
    2 ... oloji