1. 1.
    18. Yy'da osmanlı devleti'nde basılan kitap çeşidi 50'den azdır.

    Aynı asırda japonya'da yaklaşık on bin çeşit kitap basılmıştır.
    -1 ... petit homme