1. 1.
    (entry-nick uyumu) ermeni bir yazarın hezeyanları. kişi kendinden bilir iş.
    1 -1 ... seruven44