1. 1.
    25 Aralık 1908 tarihinde istanbul’da kurulmuş dernektir. ilk milliyetçi kuruluş olarak kabul edilir.

    Derneğin amacı 1909 yılında çıkartılan Türk Dili Dergisi’nde açıklanmıştır.
    Amaç, “Türk diye anılan bütün kavimlerin mâzisi, hâli ve eserlerini öğrenmek ve öğretmek”tir.
    1 ... op dr zeki bilgilisoy