1. 1.
  şu linkden ulaşılabilecek kanundur.
  http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=81
  2 ... the kene
 2. 2.
  2893 sayılı kanundur.
  3 ... jamal sellami
 3. 3.
  --spoiler--
  kanun no. 2893 kabul tarihi: 22.9.1983

  amaç
  madde 1. - bu kanunun amacı, türk bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  madde 2. - türk bayrağı, bu kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay-yıldızlı albayraktır.

  bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

  bayrağın çekilmesi ve indirilmesi
  madde 3. - bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin deniz vasıtalarına çekilir. yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

  bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

  kamu kurum ve kuruluşlarında türk bayrağı, ulusal bayramlarda ve genel tatillerde, tatil başlangıcında çekilir ve tatilin bittiği gün batımında indirilir.

  bayrağın; nerelerde daimi olarak çekileceği, hangi kapali yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, türk silahlı kuvvetleri yüzer birliklerinde ve türk bandırali ticaret gemilerinde bayrak çekme ve indirme zamanları ile bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

  bayrağın yarıya çekilmesi
  madde 4.- türk bayrağı, yas alameti olarak 10 kasim'da yarıya çekilir. yas alameti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı başbakanlıkça ilân edilir.

  bayrağın selamlanması
  madde 5. - çekilmesi ve indirilmesi esnasinda veya tören geçislerinde bayrak, cephe alinarak selamlanir.

  bayrağın örtülebilecegi yerler
  madde 6. - türk bayrağı, cumhurbaskanligi yapmis kisilerin, sehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kisilerin cenaze törenlerinde bunlarin tabutlarina, açilis törenlerinde atatürk heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

  ayrica, milli örf ve adetler göz önünde tutularak bayrağın diger kullanilma sekil ve yeri tüzükte gösterilir.

  yasaklar
  `madde 7. - türk bayrağı, yirtik, sökük, yamali, delik, kirli, soluk, burusuk veya layik oldugu manevi degeri zedeleyecek herhangi bir sekilde

  kullanilamaz. resmi yemin törenleri disinda her ne maksatla olursa olsun, masalara, kürsülere, örtü olarak serilemez. oturulan veya ayakla basilan yerlere konulamaz. bu yerlere ve benzeri esyaya bayrağın sekli yapilamaz. elbise veya üniforma seklinde giyilemez.

  hiçbir siyasi parti, dernek, vakif ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluslari disinda kalan kurum ve kurulusun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teskil edecek sekilde kullanilamaz.

  türk bayrağına sözle, yazi veya hareketle veya herhangi bir sekilde hakaret edilemez, saygisizlikta bulunulamaz. bayrak yirtilamaz, yakilamaz, yere atilamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanilamaz.

  bu kanuna ve tüzüğe aykiri fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli sorusturma yapilir.

  cezalar
  madde 8. - bu kanuna ve çikarilacak tüzüğe aykiri olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktir. bu yasaga aykiri olarak yapilan bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatilir.

  bu kanun hükümlerine aykiri davranista bulunanlar suçlari daha agir bir cezayi gerektirmedigi takdirde türk ceza kanununun 526 nci maddesi uyarinca cezalandirilir.

  tüzük
  madde 9. - bu kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenlenecegi belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasina iliskin diger esaslar, bu kanunun yayimi tarihinden itibaren alti ay içinde çikarilacak tüzükte gösterilir.

  yürürlükten kaldirilan kanun

  madde 10. - 29 mayis 1936 tarih ve 2994 sayili türk bayrağı kanunu yürürlükten kaldirilmistir.

  yürürlük

  madde 11. - bu kanun yayimi tarihinden alti ay sonra yürürlüge girer.

  yürütme.

  madde 12. - bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.
  --spoiler--
  2 ... baba24
 4. 4.
  birçok kimsenin haberdar olmadığı kanundur. Bilgisi olanlardan bu kanuna uygun davranlar da azdır, bazıları da önemsememektedir.

  --spoiler--

  kanun no. 2893 kabul tarihi: 22.9.1983

  amaç
  madde 1. - bu kanunun amacı, türk bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  madde 2. - türk bayrağı, bu kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay-yıldızlı albayraktır.

  bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

  bayrağın çekilmesi ve indirilmesi
  madde 3. - bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin deniz vasıtalarına çekilir. yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

  bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

  kamu kurum ve kuruluşlarında türk bayrağı, ulusal bayramlarda ve genel tatillerde, tatil başlangıcında çekilir ve tatilin bittiği gün batımında indirilir.

  bayrağın; nerelerde daimi olarak çekileceği, hangi kapali yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, türk silahlı kuvvetleri yüzer birliklerinde ve türk bandırali ticaret gemilerinde bayrak çekme ve indirme zamanları ile bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

  bayrağın yarıya çekilmesi
  madde 4.- türk bayrağı, yas alameti olarak 10 kasim'da yarıya çekilir. yas alameti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı başbakanlıkça ilân edilir.

  bayrağın selamlanması
  madde 5. - çekilmesi ve indirilmesi esnasinda veya tören geçislerinde bayrak, cephe alinarak selamlanir.

  bayrağın örtülebilecegi yerler
  madde 6. - türk bayrağı, cumhurbaskanligi yapmis kisilerin, sehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kisilerin cenaze törenlerinde bunlarin tabutlarina, açilis törenlerinde atatürk heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

  ayrica, milli örf ve adetler göz önünde tutularak bayrağın diger kullanilma sekil ve yeri tüzükte gösterilir.

  yasaklar
  madde 7. - türk bayrağı, yirtik, sökük, yamali, delik, kirli, soluk, burusuk veya layik oldugu manevi degeri zedeleyecek herhangi bir sekilde

  kullanilamaz. resmi yemin törenleri disinda her ne maksatla olursa olsun, masalara, kürsülere, örtü olarak serilemez. oturulan veya ayakla basilan yerlere konulamaz. bu yerlere ve benzeri esyaya bayrağın sekli yapilamaz. elbise veya üniforma seklinde giyilemez.

  hiçbir siyasi parti, dernek, vakif ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluslari disinda kalan kurum ve kurulusun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teskil edecek sekilde kullanilamaz.

  türk bayrağına sözle, yazi veya hareketle veya herhangi bir sekilde hakaret edilemez, saygisizlikta bulunulamaz. bayrak yirtilamaz, yakilamaz, yere atilamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanilamaz.

  bu kanuna ve tüzüğe aykiri fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli sorusturma yapilir.

  cezalar
  madde 8. - bu kanuna ve çikarilacak tüzüğe aykiri olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktir. bu yasaga aykiri olarak yapilan bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatilir.

  bu kanun hükümlerine aykiri davranista bulunanlar suçlari daha agir bir cezayi gerektirmedigi takdirde türk ceza kanununun 526 nci maddesi uyarinca cezalandirilir.

  tüzük
  madde 9. - bu kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenlenecegi belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasina iliskin diger esaslar, bu kanunun yayimi tarihinden itibaren alti ay içinde çikarilacak tüzükte gösterilir.

  yürürlükten kaldirilan kanun

  madde 10. - 29 mayis 1936 tarih ve 2994 sayili türk bayrağı kanunu yürürlükten kaldirilmistir.

  yürürlük

  madde 11. - bu kanun yayimi tarihinden alti ay sonra yürürlüge girer.

  yürütme.

  madde 12. - bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.

  --spoiler--
  3 -1 ... deli tugrul
 5. 5.
  tamamı aşağıdaki gibidir;

  TÜRK BAYRAĞı KANUNU

  Kanun Numarası : 2893

  Kabul Tarihi : 22/9/1983

  Yayımlandığı R. Gazete :
  Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171

  Yayımlandığı Düstur :
  Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599

  Amaç
  Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  Bayrağın Şekli ve Yapımı

  Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
  Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

  G Genişlik
  A Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi 1/2 G
  B Ayın dış dairesi kutru 1/2 G
  C Ayın iç, dış merkezleri arası 0,0625 G
  D Ayın iç dairesinin kutru 0,4 G
  E Yıldız dairesinin ayın iç dairesinden olan mesafesi 1/3 G
  F Yıldız dairesi kutru 1/4 G
  L Boy 1 1/2 G
  M Uçkurluk genişliği 1/30 G


  Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez.
  Bayrağın Çekilmesi ve indirilmesi

  Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

  Bayrağın Yarıya Çekilmesi

  Madde 4 - Türk Bayrağı , yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilân edilir.

  Bayrağın Selâmlanması

  Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selâmlanır.

  Bayrağın örtülebileceği Yerler

  Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
  Ayrıca milli örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

  Yasaklar

  Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
  Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
  Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
  Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

  Cezalar

  Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
  Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.

  Tüzük

  Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.

  Yürürlükten kaldırılan kanun :

  Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  KANUN NO: 2994

  TÜRK BAYRAĞI KANUNU

  29 Mayıs 1936

  [Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1936 - Sayı 3322]

  3. t. Düstur, c.17 - s. 359

  22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı (TÜRK BAYRAĞI KANUNU) nun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.  TÜRK BAYRAĞI KANUNU

  Kanun No: 2994

  Kabul Tarihi: 29/5/1936  Madde 1 - Türk bayrağı, bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, şartile, yerli şaliden yapılır.
  Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.

  Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmî daire ve teşekküller tarafından bayrakların çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tören ve bunların kullanacakları hususî alâmet ve filâmaların şekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve Türkiye Cümhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına (Uluslar arası metotlarına göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ve resmî dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının, ve diğer hususî bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çekileceği ve nerelerde kullanılabileceği ve bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir.

  Madde 3 - Türk bayrağı ordu kuvvetlerile resmî dairelerde ve millî teşekküllerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve çıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tüccar gemilerinin bayraklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnaî hükümler konulabilir.
  Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam ettiği müddetçe bayrak gece ve gündüz çekili kalır.
  Her gün bayrak çekecek resmî daireler, icra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.

  Madde 4 - Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği haller ve devam müddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bildirilir.

  Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekküllerde çekilecek bayrak, bu iş için yapılmış hususî direk ve göndere çekilir.

  Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarak çekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indirilir.

  Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına tabidir.

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe icra Vekilleri Heyeti memurdur.
  2 ... abdulkadir gumus$u
 6. 6.
  trt'nin şanlı bayrağımızı bozarak hiçe saymış kanundur.

  türk bayrağı kanunu
  2 ... the gate guardian
 7. 7.
  lan gerizekalılar, cumhuriyetin 75. yılında heryere asılan flamalar için türk bayrağı kanunu geldi mi aklınıza?

  ya da türk bayrağı üstüne atatürk fotoğrafı koyulunca türk bayrağı böyle olmaz demediniz.

  nedir bu şimdiki zırvalık?
  2 -2 ... birazdangelirim