1. 1.
  insanı değişik noktalara zuhur eden bir garip durumun özetidir.
  -1 ...
  #25445250 :)
 2. 2.
  türk alman kürdü değildir, türk ingiliz kürdü de değildir. binaenaleyh türk kürt değildir. diyerek nokta koyulabilir.
  1 ...
  #25445263 :)
 3. 3.
  (bkz: sibirya kurdu)
  2 ...
  #25445280 :)

kapat