1. 1.
    türk şahiler 650 yılında kurulmuş kâbil, kapisa, kabulistan, zabulistan ve çevresindeki yörelerde hüküm sürmüş budizm dinine bağlı olan göçebe türk hanedan. türk şahiler abbasi devletinin afganistanı ve hindistanı ele geçirmesine karşı durmuş ve başarılı olmuştur. bu devlet tibet kökenli olup türkçe konuşan hintli bir ailenin kurdugu kabul şahiler tarafından 850 yılında yıkılmıştır.
    ... nationalist talk