1. 1.
    türk ırkının tarihsel süreçte ahlakını, ilmini, merhametini korumuş oduğu gerçeğidir.
    ... economistman