1. 1.
    Dünya üzerinde bulunan herkesin doğrudan veya dolaylı yoldan kabul ettiği gerçek.
    1 ... belir noyan
  2. 2.
    türk ırkının tarihsel süreçte ahlakını, ilmini, merhametini korumuş oduğu gerçeğidir.
    ... economistman