1. 1.
  Mahmut Esat bey'in efsane sözü.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2117535/+
  3 -3 ... kemalist teorisyen
 2. 2.
  Mahmut esat bozkurt beğin çok güzel bir sözüdür.

  Türklük ile diğer ilgili sözleri:

  "Atatürk ölebilir mi? Türk milleti, Türk vatanı yaşadıkça o da yaşayacaktır."

  "Atatürk, Türk'e istilâ ve esaret mirasını değil, efendiliği bıraktı. Nerede kaldı ki, Sezar'ın fetihleri demirden bir Roma'ya dayanıyordu. Atatürk hiçten, bir demir Türk devleti kurdu."

  Türk ihtilâlinin prensiplerini, şu cümleler içinde kısaltabiliriz:

  Ulus egemenliği (kayıtsız ve şartsız)
  Cumhuriyetçilik
  Milliyetçilik
  Halkçılık
  Devletçilik
  Laiklik
  inkılâpçılık

  Sembolü, altı ok olan Türk ihtilâli, bu esaslar içinde bütün bir geçmişi ortadan kaldırdı. Ve onun yerine ekonomik, sosyal, siyasal yönlerden en radikal bir yenilik yarattı.

  "Türk böyledir. Onu demirlere de vursalar, onun için teslim olmak yoktur."

  "Ali Şîr Nevai’nin Türkçe Türkçe diye ettiği feryadı dört asır sonra Atatürk’ün atılımı doyurmuş bulunmaktadır. Bu Türk devlet adamına ve büyük şaire göre Türkçe dillerin en zenginidir. Dillerin destanıdır. Türkçe konuşmak ve Türkçe yazmak lâzımdır. Fuzûlî de bu fikirdedir. Şemseddin Sami’nin Kamusu Türkî mukaddemesi de bunu pekleştirir."

  "Bu trajedi son bulduğu gün, şairler, Türk tarihinin açılacak yeni faslının adına hak günleri, hak devri diyeceklerdir."

  "Demir zamanında, Maveraünnehirliler Farsça yazmayı terk ettiler. Çağatayca yazmaya başladılar. Bu, Türkçemizin aslıdır.
  Bu da, Demir'in Müslümanlık politikası yanında milliyetçiliğin büsbütün atılmamış olduğunu gösterir."

  "Türkün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir."

  " Arapça isteyen urbana gitsin
  Acemce isteyen iran’a gitsin
  Frenkçe isteyen Frenkistane gitsin
  Ki biz Türküz bize Türkçe gerektir."

  " Yeni Türk Cumhuriyetinin devlet işleri başında mutlaka Türkler bulunacaktır.
  Türk'ten başkasına inanmayacağız."

  "Türk ihtilâli’nin neticesi olan rejimin mahiyeti nedir?
  Bu rejim nasıl ifade olunabilir.
  Komünist miyiz?
  Millî sosyalist miyiz?
  Faşist miyiz?
  Yoksa, klâsik demokrat mıyız?
  Türk ihtilâli’nin varisi olan, yeni rejim, bunların hiçbirisi değildir. Bunların hiçbirisiyle ifade olunamaz."

  "Demir de Atatürk de yoktan devlet kuran Türk çocuklarıdır. Tabiatlarında ne kadar benzerlik var."

  " Türk tarihini bilenler, Türk azminin ne demek olduğunu takdir ederler."

  Tam bir atatürkçü ve türk milliyetçisidir bu adam.. Kemalizmi en doğru anlayanlardan biridir. Günümüzde az bulunanındandır yani.. Biz türklere rağmen, türklüğe aşığız be...
  1 -2 ... magicovento
 3. 3.
  Esat Bozkurt Türk felan değildir... din düşmanı bir kafirdir... aslına bakarsanız selanik dönmesidir...
  1 -1 ... suleyman sebili
 4. 4.
  türk olmayanları ve türk düşmanlarını rahatsız eden slogandır.
  2 -2 ... dynamike
 5. 5.
  Inşallah kürt ya da arap bir kıza aşık olur evlenirsin
  -1 ... lenova