1. 1.
    sıranın geldiği günahtır, arap emperyalizminin kaçınılımaz şartlarından biridir. 100 yıla gerçekleşmesi muhtemel iptidai hareket..
    ... dilimadami