1. 1.
  Günümüz Türkçesinde bazı kişi isimlerinin hem kadınlara hem erkeklere verilmiş
  olduğunu ve artan çeşit sayısıyla da verilmeye devam edildiğini görmekteyiz.
  Türkçede iki cinse ortak kişi adları sayıca azımsanmayacak kadar çoktur. Türkçedeki
  bu ortak isim durumunu başka dillerle karşılaştırdığımızda Türkçedeki durumun bir
  fevkaladelik arzettiği görülür çünkü birçok dilde ordak isme hiç rastlanmamaktadır,
  meslea Yunancada, bazı dillerde ise ortak isimler birkaç isimle sınırlı sayıdadır,
  mesela, ingilizce. Tespit edilebildiği kadarıyla iki cinse verilen ortak kişi adları
  konusunda Türkçe bir istisnadır; hiç bir dilde bu sayıda ortak ad bulunmamaktadır.
  Derleme neticesinde Türkçede 518 ortak isim tespit edilmiştir.

  Kaynak:
  http://actaturcica.com/2014-01/index
  2 -1 ...
  #37749741 :)

kapat
Advertisement Advertisement
AdvertisementAdvertisement