1. 1.
    özellikle sanal ortamda gerçekleştirilen yazılı iletişimin, zaman ve kolaylık şiarıyla basitleştirilerek eleştiri ve önerme bazındaki girişlere sıçraması ile görülen ve giderek yaygınlaşan yanlışlar bütünü.
    ... anadolu iletisim