1. .
    türkçü değil türk, masal değil destanlarıdırlar.

    bir siyasi görüşle alakalı olmayıp ,kültür dediğimiz ortak getirinin ürünleridir.
    2 -1 ... patria o muerte