1. 1.
    mebzul miktarda vardır etrafinizda.

    selam ve duva ile.
    6 -1 ... erector