1. 1.
    faaliyetlerin yapıldığı yerleri ücreti mukabilinde temizlemektir.
    ... david addison