1. .
    zordur azizim. hatta imkansıza yakındır.

    bu ba$lığa 679 farklı yazar entry yazsın sözlüğü bırakıyorum.

    not: -1 zall vergi matrahından dü$ülmü$ ve ikmalen vergilendirmenin önüne geçilmi$tir.
    ... basak burcu errrkegi