1. 1.
    Safça sorulmuş bir soru.

    Millete hakaret onlarda, yerli ve milli ne varsa aşağılamak onlarda, milletin diline, dinine, ahlakına dil uzatmak onlarda, batıya karşı kraldan çok kralcı olmak onlarda.

    O zaman Kemalizm adına Geriye ne kalıyor? Dans mı?
    ... tea man