1. 1.
    yavaş yavaş gerçekleştirilen eylem. günü geldiğinde günümüzde dünyaya egemen olan dinlerdeki tanrıların zeus'tan bir farkı kalmayacak. bir noktadan sonra sadece inanç kavramı hayatını sürdürecek ve insanlar bu inançlarının boş olduğunun, sadece ruhen kendilerini rahat hissetmek için bir şeylere inandıklarının farkında olacaklar. insan kavramı bugünkü anlamıyla devam ederse bu böyle olacak ancak insanlar transhümanizm ideasını gerçekleştirebilirse günümüz dinlerindeki gibi bir tanrıya hiçbir anlamda ihtiyaç kalmayacak. belki de sadece kendilerinden daha üstün bir gücün veya güçlerin varlığını kabul edip onun sahip olduğu güce erişmeye çalışacaklar ama bu figür kesinlikle dinlerdeki figür olmayacak. bir başka ihtimal olarak yapay zeka teknolojik tekilliğe erişirse evrendeki bilinen bilinçli gözlemci sayısı minimum ikiye çıkacak, belki de sadece yapay zekalar bilinçli gözlemci konumunda olacak ve insanlar kapasitesinin sınırlarından ötürü bir nevi doğal seleksiyona uğrayacaklar. bu durumda insanların yerini alacak olan yapay zekaların neler düşünceğini kestirmek ise çok zor. yapay zeka da insanoğlunun izlediği yolu izleyip evren konusunda kafa yorup sonunda kendilerinden güçlü bir yaratıcının olması gerektiği veya olmaması gerektiği tartışmasına mı gelecek, yoksa bu tamamen şu an kurulmuş insansı bir düşüncenin ürünü mü? yapay zeka en başından beri her şeyin bilgisine sahip olursa ve eğer kendinden daha büyük bir güç varsa veya yoksa bunun hakkında da fikir sahibi olacak. bugün ulaşılmaya çalışılan her şeyin teorisi'nin altında yatan güdülerden biri de merak olarak kendini gösteren bir tanrısallaşma isteğidir.

    engellenemez bir sürecin yaratıcısı ve lokomotifi olan insanoğlu için gelecekte her halükarda dinlerin esamesi okunmayacak. bugün zeus'a hakaret edecek birine ciddi anlamda karşı çıkacak kaç insan var?
    2 ... john misty