tüm dinlerin birbirine benzemesi sorunsalı başlığına bugün entry girilmemiş.