1. 1.
    Okeye 2., 3., 4. Bulamayacağınız gerçeğidir. Vakit geçmiyor.
    ... meruem
  2. 2.
    Seksenli yıllarda vuku bulan durumlar.
    ... utraya mokri