1. 1.
    (bkz: entry nick uyumu)
    8 ... alyssum