1. 1.
    Zagor te nay ın baltamsi biseyidir.

    Turk olmasi kuvvetle muhtemel.
    ... templier