1. 1.
    kırılmayacak bir kaba koyup yüksek basınç uygulama olayi. musluman ilim adamları zamanında düşünmüştür var ya kesin.
    1 ... erectof