1. 1.
    arada içime doğan, haykırarak söylemek istediğim söz öbeği.
    1 -1 ... comarlarin korkulu ruyasi