1. 1.
    gelişmemiş ülkelerde yolsuzluk halk tarafından örtbas edilir, saklanır ekonomiye yaptığı olumsuz etki düşünülerek "eyvah ekonomik olarak bize zarar verecek bu yolsuzluk, istikrarı bozacak" düşüncesiyle halk tarafından görmezden gelinir ve halka en fazla destek verenlere "susun ekonomi etkilenmesinciler" denir. en azından şimdi den sonra denecektir.

    maden kazasından sonra da bu tipler çıktı şimdi. susun hükümete yüklenmeyin ekonomi etkilenmesinciler daha doğrusu "siz böyle gürülü yaparak ülkenin istikrarını bozmaya çalışıyorsuncular" çıktı meydana.
    ... basbakan olacak adam