1. 1.
    olasi yemesi zevkli bir eylem sorunsalıdır...
    1 -2 ... erectof