1. 1.
    baya bir dengesiz insandır. kola daha fazla susatır.
    ... siradan sir adam