1. 1.
    doping yapmış olmalarıdır. hahahasiktir.
    1 ... being a dwarf