1. .
    Osmanlı'da avarız türündeki ayni vergilerden biri.

    Sürsat, askeri birliklere yem, yiyecek maddesi ve yakacağı tespit edilen bir fiyat üzerinden sağlanmasıdır. Bu maddelerin başlıcaları arpa, saman, un, koyun eti, yağ, bal ve odundur. Sürsat, ordunun zahire ve yiyecek maddesi ihtiyacını gidermeye yönelik ticari bir faaliyet şeklinde vasıflandırılmış ve avarız muafiyetinin dışında tutulmuştur. Bu nedenle sürsat yükümlülüğü avarız hanesine dayanmazdı ve evkaf mensupları, madenci, çeltikçi gibi avarızdan muaf zümreler bu sıfatlarıyla sürsattan muaf olamıyorlardı.

    Sürsat, aynı nüzül gibi askeri birliklerin geçtikleri yollara veya konakladıkları yerlere yakın bölgelerden aynî olarak, uzak yerlerden nakdi olarak alınmıştır. Olağan dışı bir vergi yükümlülüğü olarak sayılan bu vergi avarız gelirleri içerisine girmiştir. Sürsat, zaman zaman toplanan bir vergi türü olmuştur.
    ... lilith