1. 1.
    Artık süper güç olduğumuzun cehapeliler tarafından kabul edeceği, almanların kıskanacağı gündür.
    1 ... just millionaire