1. 1.
    bu topraklarda gerçekleşen olaylara herhangi bir dış müdahaleyi meşru görenler hakkın ve adaletin karşısında olanlardır.

    her ne olursa olsun bu topraklarda yaşanan sorunlara bölge ülkelerinin karşılıklı diyaloglarıyla çözüm bulunmasını isteyenler ve emperyalist-küreselci güçlerin bölgede varlığından rahatsız olanlar ise hakkın ve adaletin yanındadır.

    dini, dili, meşrebi ne olursa olsun vicdan sahibi herkes hakkın ve adaletin yanındadır.
    ... neferi ceysu muhammed