1. 1.
  ilke kavram ve genellemelerin öğretmen tarafından düzenli bir şekilde sıralanması, bilginin hiyerarşik bir yapı içerisinde anlamlandırılarak öğrencilere aktarımı genelden özele yani tümdengelim yoluyla gerçekleşir.
  Önce ilke, ardından örnek verilir. Bol örnek kullanmak gerekmektedir.
  Öğretmen ve öğrenciler arasında yoğun etkileşim vardır.
  Öğretim basamak basamak ilerler. Öğrenciye anlamlı öğrenmesini sağlayacak şekilde bilgiler ilişkilendirilerek ve önceki bilgilerle arasında bağlantılar kurularak sunulur.
  Dersin giriş bölümünde kullanılır.
  Herhangi bir konu ile ilgili ön öğrenmelerin yeterli olmadığı veya konunun ilk defa sunulacağı zamanlarda kullanılır.
  Kavramları, kavram ilişkilerini ve soyut konuların öğrenimini sağladığı için ilköğretim 4. veya 5. sınıflarından itibaren kullanılır.
  Kullanılan Teknikler: Sempozyum, söylev, takrir,

  Öğretmen, aktif ve merkezdedir.
  Öğrenci, yarı aktiftir.

  Kaynak : hsnymn.blogcu
  ... nyqust