1. .
  orta asya çıkışlı olmaları ile ilintili olarak ortaya konabilecek ve göç ettikleri bölgelerdeki tesirleri itibarıyla ilişkilendirilebilecek türden benzerlikleridir.

  1 - mezopotamya iklimine uymayan yünlü giysilerin giyimi.

  2 - göçleri ile gelen madenlerin, mezopotamya da herhangi bir örneğinin olmaması.

  3 - ölü gömme adetleri

  4 - brekisefal yapıya sahip oluşları

  5 - sumerlilerin ilk kaynaklarında göçleri, " arali ( aral ) den geldik, kaphuzi ( kafkasya ) dan geçtik " şeklinde belirtmeleri. türklerin göç güzergahları çeşitli olmakla beraber, bu yol kullanılmıştır.

  6 - türkçe nin, sumerce gibi ural altay dil grubuna bağlı olması ve kompleksif denen muğlak fakat mantıki sırayı barındırması.

  osman nedim tuna nın araştırmasına göre sumerce ile türkçe arasında anlam ve ses bakımından bazı kelimelerin aynı olduğu görülmektedir.

  dingir = tengri ( tanrı )
  kapkagag = kapkacak
  men = men ( ben )
  sag = sag ( sağ, sağlam, iyi )
  tibira ( demir )
  tin = tin ( hayat, ruh )
  giş = yış ( orman, dağ, ağaç )
  gişig = eşik
  gud = ud ( öküz )
  tir = yir ( yer, toprak )
  nigin = yıgın ( yığın, küme )
  zibin = cibin ( sinek )
  urugal = kurgan ( mezar )
  ud = öd ( zaman )
  umuş = ukuş ( anlayış, akıl )
  agar = ağır
  zag = sağ ( sağ taraf )
  uş = us ( akıl )
  u = u ( uyku )
  ziz = çeç ( tahıl yığını )
  şir = yır ( şarkı, türkü )
  marun = karınca
  dip = yip ( ip )
  dirig = irig ( iri, kaba, sert )

  dini inanç sistemlerindeki benzerlikler, mimari formların uyumu, orta asya kültürüne özgü efsanelerin varlığı ve tıpkı osmanlıların avrupa nın kültürel ögelerini etkilemedeki başarısı gibi, sumerlilerin de orta çağ avrupasının dini ve mimari yapılarını etkilediği araştırmalar neticesinde ortaya konmuştur.
  4 ... katalonyadankatalanjaponkatalo
 2. .
  ergenekon destanı ve gılgamış destanı.
  1 ... karacaoglan