1. 1.
    kurumakta olan milli parktır. bir kaç yıl önce 356 kuş türü bulunan parkta şimdi 50si zor bulunur. bir kuş cenneti iken kuş çölüne dönüşmek üzeredir.
    ... ghopdf