1. .
    malzemenin zenginliğine bakıldığında, bir çorba olarak anılmayı haketmediği düşünülen sebzeli yemek.
    ... sulh