1. 1.
  faillerinin meçhul olduğu insanlardır.

  (bkz: Ahmet Taner Kışlalı)
  (bkz: Ali Şükrü)
  (bkz: Bahattin Şakir)
  (bkz: Ethem Nejat)
  (bkz: Gün Sazak)
  (bkz: Hamit Fendoğlu)
  (bkz: Kemal Kayacan)
  (bkz: Kemal Türkler)
  (bkz: Lütfi Suyolcu)
  (bkz: Mehmed Talat Paşa)
  (bkz: Mehmet Sincar)
  (bkz: Mehmet Topaç)
  (bkz: Mustafa Suphi)
  (bkz: Nihat Erim)
  (bkz: Recep Haşatlı)
  (bkz: Bahriye Üçok)
  (bkz: ilhan Egemen Darendelioğlu)

  agresif edit: burada ''suikast'' dediğimiz için zaten öldürme fiilini kullanmaya lüzum yoktur. suikast sonucu ölmüşlerdir sonuçta.

  ''saldırı sonucu öldürülen siyasetçi''...hm. bakın kulağa hiç hoş gelmiyor.
  ... delicious