1. 1.
  ceza hukukunun en temel kavramlarından biridir.

  türk ceza kanununda şu şekilde ifade edilmiştir;

  Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

  MADDE 2. -

  (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

  (2) idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

  (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz

  kanunsuz suç ve ceza olmaz şeklinde de adlandırılmaktadır.
  yani demek istemektedir ki;
  suç ve ceza kavramı ancak ve ancak yasa ile belirlenebilir.
  kanunun suç saymadığı bir fiil için hiçkimseye ceza verilemez.
  suç olan bir fiilin cezası ise yine yasada öngörülen cezalar ile sınırlıdır.
  1 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  nullum crimen sine legenin çevirisiyle elde edilmiş piliç.
  ... silik hayta