1. 1.
    Palavradir. O çağda kum fırtınası olmaz.

    Selam ve duva ile.
    1 ... jacques de molay