1. 1.
    suphesiz ki osmanlı tebaasi olan insan topluluğudur.

    o ne guzel millettir.
    -1 ... erectof