1. 1.
    yapısalcılık. Kurucusu W.Wundt, asıl temsilcisi Wundt'un öğrencisi Titchner'dir.
    3 ... pinkman