1. 1.
  eş ya da birbirleriyle sık bağlantılı, benzer formların iki ya da üç boyut üzerinde yinelenmesinden strüktür doğar. Bir strüktürün başlıca karakteristiği bir mekan yaratmasıdır. Bu mekana form yönünden birlik vermesidir
  (bkz: sütrüktür sistemleri heino engel)
  #225500 :)
 2. 2.
  alm. yapı *
  #225508 :)
 3. 3.
  latince kökenli kelime.yapıların temeline verilen ad.
  #767379 :)
 4. 4.
  akdeniz üniversitesinde derse giren bir felsefe hocasının yapı yerine kullanmayı yeğlediği ve öğrencilerin nedenini saptayamadığı kelime.
  #1502554 :)
 5. 5.
  bir yapının ayakta durmasını sağlayan taşiyıcı düzeneğe verilen isimdir.
  #1649645 :)
 6. 6.
  toprak parçacıklarının biraraya gelerek oluşturdukları sıralanma ve ve bunların duruş şekillerini ifade etmektedir.
  (bkz: yapı)
  #5579630 :)
 7. 7.
  genelde birinci sınıf mimarlara tasarım dersi için verilen vize ödev çalışması.
  #9902581 :)
 8. 8.
  bir yapının taşıyıcı bölümü.
  #12040147 :)
 9. 9.
  (bkz: fiziksel yapı)
  #19538150 :)

strüktür ile alakalı başlıklar